”De Grote 8 is een kunst-collectief waarbij een vaste kern van kunstenaars gezamenlijk werk realiseren. Daarnaast is er sprake van een roulerende groep kunstenaars die als “friends” worden bestempeld. Deze kunnen zowel actief als passief lid zijn. De vaste kern komt gemiddeld een keer de maand samen om ideeën en creatieve uitspattingen te delen. Dit werk wordt eens in de vier maanden geëxposeerd, daarnaast delen de kunstenaars een gemeenschappelijk digitaal atelier (degrote8.com).

Binnen dit project willen wij jonge creatievelingen de kans geven zich te ontwikkelen als mens maar vooral als kunstenaar. De diversiteit binnen de groep wordt hierin als essentieel beschouwd. De kunstenaars worden hierdoor geïnspireerd en ze krijgen ook iets mee van andere technieken en vaardigheden.

Kortom de kunstenaars krijgen een platform waar zij zich in kunnen etaleren, de ruimte krijgen te experimenteren en unieke samenwerkingsverbanden te realiseren.”

Initiatiefnemers: Mourad Saber & Mark Niesink

 

Het bestuur van de Stichting de Grote 8 bestaat uit de volgende personen:

Mourad Saber
Voorzitter
mourad@degrote8.com

 

Mark Niesink
Penningmeester
mark@degrote8.com

Tijn Benedek
Secretaris
tijn@degrote8.com